AFFÄRSJURIDIK

Utan tvekan är du experten på verksamheten i ditt företag och aktuell bransch. Kanske har du en eller flera kompanjoner eller en revisor att bolla funderingar med. Oavsett så finns det många juridiska frågor att identifiera och reflektera kring liksom ett

komplext lag- och regelsystem att hantera i din löpande verksamhet. 

Med proaktiv tillämpning av affärsjuridiken kan du målmedvetet förbättra affärsmässigheten och värdet i din verksamhet. Tillsammans med dig kan vi identifiera verksamhetens relevanta juridiska frågor och risker. Därefter skapar vi de hållbara juridiska lösningarna för att du kostnadseffektivt ska kunna realisera riskbalanserade kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. 

 

Även om din verksamhet är framgångsrik så kan konflikter uppstå och affärsjuridiken kan också bidra till hanteringen av desamma. Vi kan bistå dig i konflikthantering både inom och utom domstolen.

dreamstime_l_80745600_edited.jpg

Våra kompetensområden

 • Arbetsrätt 

 • Avtalsrätt 

 • Bolagsrätt 

 • Entreprenadrätt 

 • Fastighets- och hyresrätt 

 • Frivillig likvidation 

 • Företagsförvärv och företagsöverlåtelser 

 • Försäkringsrätt 

 • Förvaltningsrätt 

 • Generationsskiften 

 • Krediträtt 

 • Köprätt 

 •  Skadeståndsrätt