dreamstime_s_11225505_edited.jpg

SKATTERÄTT

Skatter och avgifter kan du inte välja bort, varken om du är företagare eller privatperson. Skattesystemet är komplext och omfattande samtidigt som skattefrågor inte bör besvaras isolerade från den övriga juridiken. Vald lösning på en skattefråga får åtminstone ekonomiska konsekvenser idag och/eller i framtiden. Vi har såväl den juridiska som den ekonomiska kompetensen som krävs för att kunna leverera helhetslösningar.


Vi kan erbjuda dig kompletta och hållbara juridiska lösningar genom såväl proaktiv skatterådgivning som hantering av dina aktuella skatteproblem oavsett om du är företagare eller privatperson.

Våra kompetensområden


 • Personbeskattning

 • Företagsbeskattning

 • Företagsförvärv och företagsöverlåtelser

 • Generationsskiften

 • Inkomstbeskattning

 • Indirekt beskattning

 • Löpande hantering

 • Deklarationshantering

 • Proaktiv vägledning

 • Begäran om omprövning av skattebeslut

 • Överklagande av skattebeslut