brown%20and%20white%20concrete%20building%20near%20body%20of%20water%20during%20daytime_edited.jpg

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR

Skatter och avgifter kan du inte välja bort, varken om du är företagare eller privatperson. Skattesystemet är komplext och omfattande samtidigt som skattefrågor inte bör besvaras isolerade från den övriga juridiken. Vald lösning på en skattefråga får åtminstone ekonomiska konsekvenser idag och/eller i framtiden. Vi har såväl den juridiska som den ekonomiska kompetensen som krävs för att kunna leverera helhetslösningar.


Vi kan erbjuda dig kompletta och hållbara juridiska lösningar genom såväl proaktiv skatterådgivning som hantering av dina aktuella skatteproblem oavsett om du är företagare eller privatperson.

VAD KAN VI HJÄLPA ER MED?

BOENDEFRÅGOR

Många situationer och frågor om boende aktualiseras i bostadsrättsföreningar. Vi hjälper b.la. till med frågor som rör​

 • Andrahandsuthyrning

 • Störningsärenden

 • Obetalda avgifter

 • Uppsägning

 • Tillstånd och bygglov

 • Tvister i hyresnämnd eller allmän domstol

LOKALFRÅGOR

 • Upprättande av kommersiella avtal

 • Omförhandling av kommersiella avtal

 • Andrahandsuthyrning

 • Ombyggnation

 • Störningsärenden

 • Uppsägning

 • Förhandling

 • Tvist

ENTREPRENADFRÅGOR

 • Entreprenadavtal

 • Juridiskt stöd i hela entreprenadprocessen

 • Konvertering av råvind eller lokal till bostadsrätter

 • Juridiskt stöd i hela omvandlingsprocessen råvind eller lokal till bostadsrätt

SKATTEFRÅGOR

Detta är din objektsbeskrivning. Använd detta utrymme till att beskriva tjänster, produkter, teammedlemmar eller andra objekt du vill framhäva på din hemsida. Har du mycket att säga? Du kan enkelt förvandla ett objekt till en egen sida genom att klicka på "Skapa ny sida från detta objekt" i redigeringspanelen.

ETT HELHETSGREPP

Detta är din objektsbeskrivning. Använd detta utrymme till att beskriva tjänster, produkter, teammedlemmar eller andra objekt du vill framhäva på din hemsida. Har du mycket att säga? Du kan enkelt förvandla ett objekt till en egen sida genom att klicka på "Skapa ny sida från detta objekt" i redigeringspanelen.

ÖVRIGA FRÅGOR

Detta är din objektsbeskrivning. Använd detta utrymme till att beskriva tjänster, produkter, teammedlemmar eller andra objekt du vill framhäva på din hemsida. Har du mycket att säga? Du kan enkelt förvandla ett objekt till en egen sida genom att klicka på "Skapa ny sida från detta objekt" i redigeringspanelen.