dreamstime_s_66523555.jpg


COMPLIANCE

Du som driver eller arbetar i en verksamhet som har tillstånd från Finansinspektionen vet att regelefterlevnad är väsentligt för verksamheten samtidigt som det är omfattande och tar mycket tid i anspråk.


Bolaget måste efterleva såväl svensk som EU-lagstiftning och dessutom anpassa sin verksamhet efter uttalanden från branschens intresseorganisationer. Det krävs inte enbart kunskap om regelverken, utan även en stor branschkunskap och erfarenhet.


Vi kan hjälpa dig med din verksamhets regelefterlevnad, oavsett om det handlar om att bygga upp företagets compliance från grunden eller att uppdatera och anpassa redan befintliga dokument och rutiner. Vi arbetar främst med regelefterlevnad för försäkringsförmedlare och investeringsrådgivare och har hjälpt såväl den lilla rådgivningsbyrån som den stora centralorganisationen.


Vi samarbetar nära våra kunder och lär på så vis känna våra kunders affär vilket bidrar till att vi har en mycket god förståelse för rådgivarens vardag och ledningens strategiska utmaningar. Vi kan fungera som bollplank i strategiska frågor och/eller utforma regelefterlevnaden så att rådgivaren kan spara tid i sin vardag och därigenom fokusera på sin affär.