top of page

Bollplanket du letar efter!

Du som driver eller arbetar i en verksamhet som har tillstånd från Finansinspektionen vet att regelefterlevnad är väsentligt för verksamheten samtidigt som det är omfattande och tar mycket tid i anspråk. Bolaget måste efterleva såväl svensk som EU-lagstiftning och dessutom anpassa sin verksamhet efter uttalanden från branschens intresseorganisationer. Det krävs inte enbart kunskap om regelverken, utan även en stor branschkunskap och erfarenhet.

Förfrågan från FI eller Insuresec?

Affärsdriven compliance?

bottom of page