dreamstime_m_28446870_edited_edited_edited.jpg

OM OSS

När du anlitar oss kan du ha höga förväntningar. Du är garanterad

ett personligt engagemang och råd och lösningar som är ändamålsenliga. För oss är du mer än bara en kund och ett ärende. Vi ser relationsskapandet till dig som en självklar del av de tjänster som vi utför. Styrkan i detta är att det öppnar upp för flera perspektiv och därmed än mer ändamålsenliga lösningar.

 

Våra lösningar är fokuserade på att realisera dina mål och lösa dina juridiska problem. Oavsett om du anlitar oss såsom företagare eller privatperson så vet du att du får hjälp av jurister med kunskap, förmåga och erfarenhet inom affärsjuridik, privatjuridik och skatterätt liksom företagsekonomi.

Behovet av juridisk rådgivning kan uppstå vid olika tidpunkter oavsett om du är företagare eller privatperson. Ditt behov är avgörande för när vi finns tillgängliga oavsett om det är fråga om mail, telefonsamtal eller ett personligt möte.

 

City Skyline
MIA svartvit.jpg

MARIA BOYCE

Affärsjurist

Maria Boyce har en affärsjuridisk examen (MSc, Commercial and Business Law) från Linköpings universitet 2000. Maria förstår företagande då hon har gedigen erfarenhet som företagsledare med anställd personal inom flera branscher, t.ex. byggbranschen, olika konsultverksamheter och restaurangbranschen. Hon har ett förflutet som skattejurist vid SKV där hon arbetade med skatteprocesser men hon har även jobbat som jurist i näringslivet liksom med tvister i allmän domstol med både företag och privatpersoner som klienter.

Maria har varit anställd vid LiU sedan 2000 och har dels arbetat med undervisning för blivande jurister och ekonomer främst i skatterätt men även bolagsrätt och annan affärsjuridik, dels har hon varit studierektor och avdelningschef vid avdelningen för Affärsrätt under många år.

Maria brinner för såväl företagande, skatterätt och affärsjuridik som redovisningsfrågor men även för utbildningsfrågor. Hon har blivit framröstad av ca. 450 affärsjuriststudenter vid LiU som årets lärare 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 och 2020.

Språk: Svenska, Engelska, Tyska.

NATHALIE ELFINGER

Affärsjurist

Nathalie har en affärsjuridisk masterexamen (MSc, Commercial and Business Law) från Linköpings universitet 2016. Nathalie har sedan 2013 drivit vad som numer är Lexlifes systerbolag, Lexline AB, och har däri arbetat med privatjuridiska frågor, främst familjerätt. Hon har haft nära samarbete med flertalet försäkringsdistributörer och investeringsrådgivare. Dessa nära samarbete fortlöper inom ramen för systerbolaget Lexline. Hon har även ett förflutet från försäkringsbranschen genom tidigare anställning vid Folksam och har på senare tid arbetat med compliance främst för försäkringsdistributörer.

Nathalie har såväl svenskt som tyskt medborgarskap och har tyska som sitt andra modersmål. Hon har arbetat i Tyskland under längre tid och hanterar även det tyska juridiska språket. Nyligen har hon avslutat ett utbildningsuppdrag som innefattar olika juridiska kurser vid Kunskapsgymnasiet i Norrköping.

Nathalies främsta intresseområden är företagande, compliance inom den finansiella sektorn, affärs- och privatjuridik.

Språk: Svenska, Tyska, Engelska.

NATHALIE svartvit.jpg