top of page

Vi ser relationsskapandet till dig som en självklar del av de tjänster som vi utför. Styrkan i detta är att det öppnar upp för flera perspektiv och mer funktionella lösningar.

Teamet.

Skärmavbild 2022-11-17 kl. 16.46.18.png

Maria Boyce

Affärsjurist

Maria har en affärsjuridik examen och har bred kunskap inom företagande då hon tidigare har arbetat som företagsledare med anställd personal inom byggbranchen, restaurangbranschen och flertalet konsultverksamheter. Hon har ett även arbetat som skattejurist vid Skatteverket där hon arbetade med skatteprocesser och arbetat som jurist i näringslivet med tvister i allmän domstol med både företag och privatpersoner som klienter.

Sedan 2000 har Maria varit anställd på Linköpings Universitet och har delvis som utbildningsledare för blivande jurister och ekonomer, främst i skatterätt men även bolagsrätt och annan affärsjuridik, dels har hon varit studierektor och avdelningschef vid avdelningen för Affärsrätt under ett antal år.

 

Maria brinner för företagande, skatterätt och affärsjuridik som redovisningsfrågor men även för utbildningsfrågor. Under åren på Linköpings Universitet har hon blivit framröstad som årets lärare av affärsjuriststudenter åren 2014-2020.

Skärmavbild 2022-11-17 kl. 16.46.31.png

Nathalie Elfinger

Affärsjurist

Nathalie har en affärsjuridik masterexamen från Linköpings Universitet 2016 och har sedan 2013 drivit Lexline AB som numera är LexLifes systerbolag. Där har hon arbetat med privatjuridiska frågor, främst familjerätt. Nathalie har haft nära samarbete med flertalet försäkringsdistributörer och investeringsrådgivare som fortlöper inom ramen för systerbolaget Lexline.

 

Hon har tidigare engagemang inom försäkringsbranschen genom tidigare anställning vid Folksam och har på senare tid arbetat med compliance främst för just försäkringsdistributörer. Nathalie har även haft utbildningsuppdrag som innefattar olika juridiska kurser vid Kunskapsgymnaiset i Norrköping.

Nathalie har svenskt och tyskt medborgarskap, hon har arbetat i Tyskland under en längre tig och har tyska som sitt andra modersmål samt hanterar det tyska judiska språket.

Nathalies främsta intresseområden är företagande, compliance inom den finansiella sektorn, affärs- och privatjuridik.

bottom of page