top of page

Slipp få fnatt av skatt!

Skatter och avgifter kan du inte välja bort, oavsett om du är företagare eller privatperson. Skattesystemet är komplicerat och omfattande samtidigt som skattefrågor inte bör besvaras isolerade från resten av juridiken. Vald lösning på en skattefråga får åtminstone ekonomiska konsekvenser idag och/eller i framtiden.

Vi har både den juridiska som den ekonomiska kompetensen som krävs för att kunna leverera helhetslösningar. Vi kan erbjuda dig kompletta och hållbara juridiska lösningar genom såväl proaktiv skatterådgivning som hantering av dina aktuella skatteproblem oavsett om du är företagare eller privatperson.

Sälja eller omstrukturera verksamheten?

Inkomster från utlandet?

Begäran om omprövning av skattebeslut

Deklarationshantering

Företagsbeskattning

Företagsförvärv och företagsöverlåtelser

Generationsskiften

Indirekt beskattning

Inkomstbeskattning

Löpande hantering

Personbeskattning

Proaktiv vägledning

Överklagande av skattebeslut

bottom of page