top of page
dreamstime_xxl_103264066_mindre_edited_edited.jpg

Konkret rådgivning & hjälp

Ingen juridisk fråga är för liten eller för stor - av oss kan du förvänta dig konkret rådgivning och hantering.

Hållbara juridiska lösningar.

Du är experten på verksamheten i ditt företag och aktuell bransch. Kanske har du en eller flera kompanjoner eller en revisor att bolla funderingar med. Oavsett så finns det många juridiska frågor att identifiera och reflektera kring och ett komplext lag- och regelsystem att hantera i din löpande verksamhet. 

Oavsett om det gäller en enskild juridisk fråga eller en större affär kan du ​med proaktiv tillämpning av affärsjuridiken målmedvetet förbättra affärsmässigheten och värdet i din verksamhet. Tillsammans med dig kan vi identifiera verksamhetens relevanta juridiska frågor och risker. Därefter skapar vi de hållbara juridiska lösningarna för att du kostnadseffektivt ska kunna realisera riskbalanserade kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål. 

Arbetsrätt

Avtalsrätt

Bolagsrätt

Entreprenadrätt

Fastighets- och hyresrätt

Frivillig likvidation

Företagsförvärv och företagsöverlåtelse

Försäkringsrätt

Förvaltningsrätt

Generationsskiften

Krediträtt

Köprätt

Skadeståndsrätt

bottom of page