PRISMODELLER

Vi anpassar våra prismodeller efter uppdragets storlek och karaktär. Hör av dig till oss - tillsammans hittar vi en lämplig modell.

Vi börjar först ta betalt när vi har kommit överens!

FAST PRIS

I de fall du önskar och det är möjligt med hänsyn till uppdraget lämnar vi gärna offert med fast pris. Vi kommer tillsammans överens om vad som omfattas av uppdraget för att du ska veta vad du får och bli nöjd med vår tjänst.

ABONNEMANG

Skräddarsydda helhetslösningar kräver såväl verksamhetsspecifik som juridisk och ekonomisk kompetens. I likhet med större företag som har anställda bolagsjurister kan även din verksamhet få tillgång till din egen jurist. Samarbetet med din Lexlifejurist är behovsanpassat och sker nära dig och din verksamhet för att bidra till värdeskapande, exklusiva och kompletta lösningar.

LÖPANDE

När uppdraget inte lämpar sig för att lämna en offert med fast pris debiterar vi på löpanderäkning.

bakgrund2_edited.jpg

HÖR AV DIG TILL OSS ELLER FRÅGA OM EN OFFERT

013 - 560 33 40
info@lexlife.se

Är du intresserad av att få en offert eller vill du veta mer om abonnemangs tjänsten? Fyll bara i formuläret och beskriv vad du önskar hjälp med så återkommer vi till dig.

Tack för ditt meddelande!