top of page

Prismodeller.

Vi anpassar våra prismodeller efter uppdragets storlek och karaktär. Hör av dig till oss - tillsammans hittar vi en lämplig modell. Vi börjar först ta betalt när vi har kommit överens!

Med hänsyn till uppdraget lämnar vi en offert med fast pris.
Vi kommer tillsammans överens om vad som omfattas av uppdraget för att du ska veta vad du får och bli nöjd med vår tjänst.

Fast pris

Skräddarsydda lösningar kräver såväl verksamhetsspecifik som juridisk och ekonomisk kompetens.
I likhet med större företag som har anställda bolagsjurister kan även din verksamhet få tillgång till sin egen jurist. Behovsanpassat samarbete för att bidra till värdeskapande, exklusiva och kompletta lösningar.

Abonnemang

Löpande

När uppdraget inte lämpar sig för att lämna en offert med fast pris debiterar vi på löpanderäkning.

bottom of page