TVISTER

Om du behöver hjälp med tvistelösning i domstol eller att hantera en konflikt utanför domstol så kan vi biträda dig. Oavsett om tvisten avser något företagsrelaterat eller något av privat natur kan vi hjälpa dig.


Lexlifes jurister kan även bistå dig med rättsligt stöd i skatteprocesser.

Rättvisa